One 2 One – Du med Dig

One 2 One – Du med Dig

När tog du senast tid för dig själv? En viktig investering för och till dig själv.  One 2 One är för dig som önskar utrymme, stöd och spegling med eget/enskilt fokus och uppmärksamhet just på dig, din kropp, process och självutforskande.

Under mina 25 verksamma år då jag arbetat med enskilda klienter och grupper i självutforskande, coaching och processarbete genom kropp och rörelse, har jag skaffat mig många olika verktyg.

Verktyg

Verktyg jag använder är dans & rörelse, olika berörings & massagetekniker, olika andningsmetoder, empatiskt kontaktskapande samtal, spegling, bild, röst och meditation m.m.

För att tydliggöra så kan coachingsessionen givetvis bestå av endast ett av de ovanstående verktygen eller en kombination. Allt efter dina önskemål.

Varmt Välkommen till att bara vara Du med dig.

 scroll to top Local affordable webdesign, graphic design, branding and marketing offered by Bristol Based Design JG - A creative digital agency.

Digital Marketing & Creative Agency
Bristol Based Website Design & Development
Branding, Logo & Graphic Design