Open Floor

Open Floor

Body Moves - 5Rytmerna

Vad är Open Floor Movement practice?

Open Floor är en rörelseträning. Ett levande, livfullt, kreativt och svettigt utforskande genom dans i syfte att öppna upp, bjuda in och ge plats åt en djupare närvaro, medvetenhet och autensitet.

Open Floor är en dynamisk rörelsemeditation som ger dig möjlighet att känna dig hemma och härlig i din egen kropp både fysiskt, känslomässigt, mentalt och existentiellt.

I Open Floor använder vi oss av det som finns naturligt närvarande i våra inneboende kroppar. T.ex det som vi förhåller oss till när vi dansar, som andning, centrering, gravitation kroppförankring, rumsuppfattning, expansion och kontraktion etc.

I Open Floor tränar vi det grundläggande och ursprungliga icke-verbala rörelsespråket som vi alla talar. Detta aktiveras och artikuleras när vi uttrycker våra musklers minnen, känslors kraft och tankarnas kreativitet.

Varför dansa och röra sig?

För att kroppen är vår hemadress. För att kroppen är byggd för rörelse. När vi använder dans och rörelse som en träning i att vara förkroppsligad både fysiskt, emotionellt och kognitivt, så bjuder vi in möjligheten att vara levande.

Det betyder att vi är närvarande för livets olika växlingar: kärlek, det vilda, det subtila, smärta, kontakt/icke kontakt, känslor, kreativitet, det njutbara etc.

Att träna och kultivera förmågan av att vara förkroppsligad innebär att vara nära dina sinnen, att kunna vara med din upplevelse, oavsett bra eller dålig. Det handlar om påminnelsen om din fulla kraft och att använda hela ditt register som människa, med möjligheten och vetskapen om att din röst, din tanke, din handling gör skillnad och bidrar till världen.

En introduktion till Open Floor

Intervju med Andrea Juhan, en av grundarna av Open Floorscroll to top Local affordable webdesign, graphic design, branding and marketing offered by Bristol Based Design JG - A creative digital agency.

Digital Marketing & Creative Agency
Bristol Based Website Design & Development
Branding, Logo & Graphic Design