The 5Rhythms are a map to everywhere you want to go, on all planes of consciousness- inner and outer, forward and back, physical, emotional, and intellectual.”
– Gabrielle Roth (metodens grundare)

De 5Rytmerna

De 5Rytmerna är Flöde, Stackato, Kaos, Lyrik och Stillhet och kan beskrivas som 5 olika specifika rörelsespråk /  rörelsekvalitéer / uttryckssätt som tränas och utforskas i dansen i syfte att bredda ditt rörelseregister, varande och relaterande som människa. Rörelsespråken beskrivs mer utförligt under 5Rytmer steg för steg.

Det är en kroppsbaserad improviserad rörelse metod med en struktur och form utan steg eller koreografi. De 5Rytmerna grundar oss i vår kropp och andning, väcker oss till liv, bjuder in till rörelseglädje och centrerar oss här och nu. En närvaro träning och utforskande genom rörelse i syfte att skapa kontakt och medvetenhet om kroppens egen intelligens, ursprungliga rörelsekraft och inneboende självläkning. Ingen tidigare erfarenhet behövs.

Gabrielle Roth
Rörelsemetodens grundare är den amerikanska dansaren, författaren och musikern Gabrielle Roth 1941 – 2012. Läs mer på Wikipedia:  Gabrielle Roth

Vågen
Att röra sig igenom alla de 5Rytmerna kallas att dansa en “våg”. Varje rörelsekvalité bygger på varandra och bildar tillsammans en helhet, en rörelsecykel,  ”vågen”. Den kan liknas med karta över hur vi kan självreglera vår livskraft.

Musiken
Musiken är en global musikmix av olika genrer som börjar lugnt och långsamt i flödet och som blir mer taktfast i stackato kvalitén. För att sen nå sin intensitet och peak i kaos rytmen. I lyriken blir musiken lättare och luftigare och långsammare för att slutligen i stillheten blir mer meditativ.  Musik och spellistor

5Rytmerna - steg för steg

Rörelsekvalitén vi utforskar och tränar i flödes rytmen karaktäriseras av mjuka, runda, cirkulära och kontinuerliga rörelser som varken har en början eller ett slut.

Syftet är att orientera dig och bli närvarande i din kropp. Lyssna in och slappna av fysiskt i leder och kroppsdelar så att det som är levande i dig kan härbärgeras och hitta sitt naturliga rörelse flöde inuti kroppen.

Rörelsekvalitén vi utforskar och tränar i stackato rytmen karaktäriseras av tydliga och bestämda uttryck där varje rörelse har en början och slut.

Syftet är att på ett rakt och direkt sätt låta ditt rörelseuttryck ta mer plats, komma ut och fram i olika riktningar och former. Du tillåter dansen att visa sig mer tydligt genom ditt kroppsuttryck.

Rörelsekvalitén vi utforskar i kaos karaktäriseras av en kombo mellan (flöde) de runda och (stackato) de raka rörelserna. Du tränar genom din kropp, rörelseuttryck och andning att ladda ur och lösgöra eventuell stress och spänningar. 

Syftet är att träna förmågan att skaka och släppa loss kroppen. Ett utrymme efter din förmåga att ge dig hän till din otämjda och extatiska dans. 

Rörelsekvalitén vi utforskar och tränar i lyrik karaktäriseras av lätta och luftig rörelser som har spänst och fjädring. 

Syftet är att använda och upptäcka den kraft och utrymme som blir tillgänglig när du släppt taget om eventuella spänningar och stress i kaos dansen. Här öppnas möjligheten att träna tilliten till dina spontana impulser på ett avslappnat, alert och lättsamt sätt.

stillhetRörelsekvalitén vi utforskar och tränar i stillheten karaktäriseras av alla de tidigare olika rörelseuttrycken men med ett subtilt och zen likt uttryck och nyans.

Syftet är att sakta ner och förkroppsliga en integrering av din dansupplevelse. Ett utrymme att skapa kontakt och lyssna in de finstämda inuti dig själv.

Genom de 5 rytmerna har jag funnit ett mer direkt sätt att uttrycka mig på än vad som är möjligt med ord. Dansen kan överraska mig, omvandla, fördjupa och hjälpa mig att nyfiket utforska.”
– Karolin