5Rhythms® Movement

Vad är de 5Rytmerna®?

Body Moves - 5Rytmerna De 5Rytmerna® är en enkel dynamisk utforskande dans/rörelse/meditation som kan utföras av alla oavsett ålder, kondition, erfarenhet och rörelseförmåga.

Att dansa de 5Rytmerna® är ett enkelt, kraftfullt och kreativt sätt att skapa kontakt med dig själv.Det är inga steg att lära och det är ingen koreografi att följa.

De 5Rytmerna® är designade att ta fram din egen inre dansare. Rörelsen är fri, spontan, improviserad och inspirerad av nuet. Du uppmuntras att hitta ditt eget dansuttryck så rörelsen kan bli en direkt översättning av det som är levande i dig, i din kropp, känsla och tanke.

Du ges möjlighet att hitta ditt icke verbala uttryck samt skapa tillit till kroppens egen inneboende intelligens och visdom. De 5Rytmerna® (Flöde, Stackato, Kaos, Lyrik och Stillhet) är en upplevelsebaserad karta för vad du än vill utforska, oavsett om det gäller det inre eller yttre, fysiska, känslomässiga, mentala eller existentiella.

De 5Rytmerna® återknyter och påminner oss om rörelsens ursprungliga kraft, om att allt ständigt är i rörelse och transformation. Tillsammans skapar rytmerna en cirkel, ett kretslopp av hur livet och livskraften på ett naturligt sätt rör sig.

 

För vem?

Body Moves - Alive in Awareness Dansgolvet är öppet för alla oavsett ålder, kondition och erfarenhet med andra ord för dig som alltid dansat och för dig som aldrig dansat.

Du är välkommen som nervös nybörjare, förväntansfull, sökande, introvert,  ledsen eller glad, oavsett hur du mår är du välkommen att sätta det som levande i dig i rörelse och ge det form och uttryck genom din dans. Du använder din villighet och upplevelse i stunden som bränslet och utgångspunkten för din dans.

Allting har en rörelse och kan gestaltas med kroppen; glädje, motstånd, rädsla, lekfullhet etc. Dansen främjar accepterande av nuläget vilket oftast är den enklaste vägen till förändring. Varje deltagare förväntas ta ansvar för sin egen kropp och dans. Ta med ett öppet sinne och en villighet att lyssna till det som vill röra sig och uttryckas. Varmt Välkommen !!

 

Första gången

Body Moves - Första gången Ta med dig lätta och lediga kläder, då du garanterat blir varm och svettig.

De flesta dansar barfota i annat fall lätta bekväma inomhusskor.

Bra att ta med är en vattenflaska.

Ta gärna med handduk om du vill duscha.

Kom ihåg att inte använda stark parfym då många kan vara allergiska, använd gärna en neutral deoderant då vi är många svettiga dansare.

Varje deltagare förväntas ta ansvar för sin egen kropp och dans. Ta med ett öppet sinne och en villighet att ta ansvar och lyssna till det som vill röra sig och uttryckas.

Innan du kommer till ett dans pass eller workshop för första gången läs då gärna under rubrikerna Varför Dansa? Vad är de 5Rytmerna? De 5Rytmerna steg för steg. Varmt Välkommen !!

 

Varför Dansa?

Långt tillbaka i världshistorien i de flesta kulturer har dansen spelat en viktig roll i människors liv. Än idag ser vi detta i natur- och ursprungsbefolkningarnas seder och ceremoniella danser. Där finns dansen närvarande i alla livets skiftningar som vid födelse, inträde till vuxenlivet och döden etc.

Människan har uttryckt sina tankar, känslor och upplevelser genom dans långt innan hon formulerade dem i ord. Det talade språket är inte alltid den mest effektiva kommunikationsvägen. Många gånger kan djupet och nyanserna av orden bäst uttryckas icke verbalt genom kropp och rörelse.

Dans har unika multisensoriska kvalitéer med känslomässiga, kognitiva och kroppsliga kännetecken, som vanligtvis involverar syn, hörsel, beröring och rörelsekänsla.

 

Allt rör sig

Rörelse är definitionen av liv och allt som är levande rör sig. Från våra kroppar innehållande tankar, känslor, hjärtslag och andning, till de yttre rörelserna i form av väder, årstider och planeter.

Den fria dansen och rörelsen hjälper oss att öva upp instinkt, intuition, kreativitet och spontanitet. Ingredienser som skapar en god självkänsla och bygger en trygg grund i oss själva. Dessa kvaliteter gör att vi kan möta livet – vår vardag och omgivning – mer avslappnat och med större närvaro och tillit.

Frånvaro av rörelse skapar lätt spänning, stagnation och smärta. Dansen är ett utforskande och upptäckande verktyg där en öppen, nyfiken och utforskande inställning till dig själv och livet tränas, uppmuntras och odlas.

Den okoreograferade rörelsen grundar sig i ett cirkulärt kretsloppstänkande och har därför varken start eller destination dvs. att dansen hela tiden pågår, rör och förändrar sig. I dansen påminns vi därigenom att inte ta livet eller oss själva förgivet, fastna i tankemönster, en bekväm vana eller en säker trygghetszon.

 

Kropp & Rörelse

Kroppen är byggd för rörelse och grunden för vår existens. I våra kroppar finns en ursprunglig intelligens, ett icke verbalt språk som hela tiden ger oss information, guidning, kunskap om oss själva och vår omgivning, om vi väljer att ta oss tid att lyssna.

Den tillåtande dansen skapar en fysisk och kroppslig närvaro som gör att vi kan fördjupa kontakten med oss själva. Du lever hela ditt liv i din kropp. Den är din kontaktyta med omvärlden. Kroppen är verktyget, redskapet, instrumentet, templet – ja, vilken liknelse vi än väljer så är det i kroppen genom våra sinnen som vi upplever oss själva, livet och vår omgivning. Större delen av vår tid riktar vi vår uppmärksamhet utåt.

I den fria rörelsen får vi möjlighet att öppna upp vårt lyssnande inåt, så det vi upplever kan förkroppsligas och översättas i fysisk artikulation genom kroppen, musklerna och andningens uttryck. På så sätt kommer vi i kontakt med våra behov, insidan blir på ett direkt och spontant sätt synligt och mer tydligt för oss själva.

 

De 5Rytmerna® steg för steg

waveAtt röra sig igenom alla de 5Rytmerna® kallas att dansa en våg (wave).  De 5Rytmerna® är en helhet, en cirkel utan början eller slut där varje rytm/rörelsekvalité är lika viktig och i konstant relation och interaktion med varandra och som egentligen inte går att separera eller att plocka isär.

Rörelsen bygger och skapar en upplevelsebaserad och erfarenhetsmässig förståelse, närvaro och medvetenhet kring dig själv och din kropp som tränas ju mer du dansar. Här följer en kortfattad beskrivning av varje rytm i syfte att få förståelse och inblick i de olika rörelsekvalitérna.

 

Flöde

Flöde Rörelsekvalitén vi utforskar i Flöde karaktäriseras av mjuka, runda, cirkulära och kontinuerliga rörelser som varken har en början eller ett slut.

Syftet är att lyssna in din kropp och bara ta emot dansen, slappna av fysiskt så att det som är levande i dig kan kan hitta sitt naturliga rörelse flöde genom kroppen.

 

Stackato

Stackatto Rörelsekvalitén vi utforskar i Stackato karaktäriseras av linjära och kantiga uttryck där varje rörelse har en tydlig början och slut.

Syftet är att på ett rakt och ärligt sätt tydliggöra dina upplevelser och behov som du lyssnat in i flödet dvs. rikta din dans utåt, ge den tillåtelse att visa sig och ta plats genom kropp och rörelse.

 

Kaos

Kaos Rörelsekvalitén vi utforskar i Kaos är den hängivna extatiska dansen. Ett utrymme att ge dig själv tillåtelse efter din förmåga att ge dig hän till din otämjda och vilda dans.

Syftet är att använda din kropp, rörelse, uttryck och andning till att ladda ur, lösgöra och släppa taget om eventuell stress, kontroll och spänningar vare sig de sitter på ett fysiskt, känslomässigt eller mentalt plan.

 

Lyrik

Lyrik Rörelsekvalitén vi utforskar i Lyrik är lätt, enkel och luftig. Syftet är att använda och upptäcka den kraft som blir tillgänglig när du släppt taget om eventuella spänningar och stress i kaos dansen.

Härigenom öppnas möjligheten att träna tilliten till dina spontana impulser på ett avslappnat, alert och lättsamt sätt.

 

Stillhet

Stillhet Rörelsekvalitén vi utforskar i Stillheten är de subtila nyanserna i dansen. Syftet är att lyssna in och förkroppsliga en integrering av din dansupplevelse.

Ett utrymme att skapa kontakt och lyssna till det finstilta inuti och utanför dig själv. Inbjudan är att på ditt sätt överlämna dig till livets dans, rörelsen som alltid pågår.

 

Musiken

Body Moves - music playlists Musiken är med all säkerhet skiftande beroende på teman och övningar. Allt mellan total tystnad, klassik klaviatur, tungt gungande trummor, bestämda beats, het hip hop, rungande rock, böljande ballader, coola klassiker, hänryckande house, tät trance och pulserande pop.

 

Deltagare om dansen

“För mig är rörelsen ett språk, och det när jag är i rörelse som jag är närmast min upplevelse av mig själv och min omgivning.

Genom dansen, och framförallt den struktur som de 5 rytmerna erbjuder, har jag funnit ett mer direkt sätt att uttrycka mig på än vad som är möjligt med ord. Dansen kan överraska mig, omvandla, fördjupa och hjälpa mig att nyfiket utforska.”
Helena

“What I get from dancing: Sense of hope that any situation can move and change. Insights about movement, non-movement in my life. A powerful place to work out, dance out issues and emotions from daily life.

Raw joy from experiencing my body being alive. Pride, delight, and surprise in seeing what my body is capable of. An activity that I do to nourish my soul.
Sue, USA

“Dansen är för mig djupt renande!”
Susanne

“För mig betyder dansen främst en djup glädje och njutning. Dansen och då främst 5 Rytmer, har gett mig kontakt med den där 8 åringen som älskade att dansa till klassisk musik. Dansen blir också ett så tydligt mått på min egen närvaro. Den fantastiska frihetsupplevelsen när hela jag är dansen.”
Fredrik

 

Deltagare om Jonas

“Dansa är att leva, och en del av mitt liv är måndags-dansen med Jonas. I lek och allvar, djupdyk och fjärilsvirvlar håller han dansen och gruppen professionellt och samtidigt varmt personligt.

På ett sensibelt vis känner Jonas in vad som rör sig i rummet, och med enkla och ibland knappt märkbara guidningar vägleder han in i dans.

Du väljer om du följer, och hur du följer. Det är din dans. Och alla är välkomna – vi som dansat länge möter dig som är ny, och tillsammans finner vi rytm och rörelse i och genom det som är, varit och kommer.”
Helena

“A magical combination of held groundedness and generous allowance of freedom. His long experience and commitment comes through in how he meets the class.

Jonas choice of exercises, explanations, inspirations, and luscious music shows just how wide the 5 Rhythms universe is.

I’ve danced with Jonas for several years, and he still surprises me with new angles, aspects, and articulations of what 5 Rhythms has to offer.”
Sue, USA

“Jonas har en fantastisk gåva; förmåga, kunskap och erfarenhet av att leda. Genom sin värme, kärlek och starka intuition skapar han ett tryggt “rum” där jag naturligt kan uppleva, utforska, förlösa, fördjupa och flöda fritt i kontakt med både kropp och själ.”
Susanne

“Jonas har en fantastisk entusiasmerande förmåga som han förmedlar med stor kärlek, djup kunskap och engagemang. Han lyckas uppmuntra oss dansare att glömma våra förutfattade meningar om oss själva och hur vi rör oss.”
Fredrik

 

Press

Artikel i Lev Rikare  levrikare.se

Artikel i Topphälsa Dansguiden Topphälsa topphalsa.se

Artikel Inspire inspiretidningen.com

 

Gabrielle Roth

Gabrielle Roth är skaparen och mamman till de 5Rytmerna.
Läs mer om Gabrielle Roth här

 

Videos

Accepting Yourself

A 5Rhythms Wave 

Power Wave Dance by Gabrielle Rothscroll to top Local affordable webdesign, graphic design, branding and marketing offered by Bristol Based Design JG - A creative digital agency.

Digital Marketing & Creative Agency
Bristol Based Website Design & Development
Branding, Logo & Graphic Design