Somatic resources are the physical actions and capacities that support self-regulation, and provide a sense of well-being, competency, and mastery.”
– Pat Ogden

Open Floor

  • Open Floor är en kroppslig (somatisk), resurs baserad rörelse träning/meditation. Ett spännande självutforskande för alla där fokus ligger på kroppens inneboende rörelse resurser.

  • Ett kreativt upptäckande genom dans och rörelse i syfte och ge plats för en kroppslig medvetenhet, avslappnad närvaro, emotionell intelligens, ärlighet och kontakt med vår insida.

  • 75% av vår kommunikation sker genom kroppen. I Open Floor tränar du på att få tillgång och bli medveten om ditt kroppsspråk så det kan bli en större kongruens, samstämmighet mellan det du säger, känner, tänker och gör.

  • I Open Floor använder vi oss av de resurser/tillgångar som finns naturligt närvarande i våra kroppar när vi rör oss t.ex andning, centrering, gravitation, rumsuppfattning, expansion och kontraktion.

  • Läs mer utförligt om Open Floors filosofi och principer här

Genom olika dans och rörelseövningar tränas och utforskas de olika rörelseresurserna/principerna. Det finns så klart fler, dessa är de mest centrala. Du kan läsa mer utförligt om de här.

Kortfattat är de:

Centrering: upplevelsen och förmågan att vara i kontakt med din inre kärna och mittlinje.

Grundning: upplevelsen och förmågan att vara närvarande och förankrad i din kropp.

Expansion & kontraktion: den naturliga rörelsen som finns i våra andetag, hjärtslag och i vår rörelse. 

Till & ifrån: medvetenheten och val möjligheten att vi hela tiden rör oss till och ifrån något, en plats, idé, människa, upplevelse etc.

Release: förmågan att släppa på spänningar, släppa loss, lösgöra, släppa fram, ge sig hän.

Aktivera och lugna ner: förmågan att reglera vår andning, kroppen, rörelse och nervsystemet.

Rumslig medvetenhet/uppfattning: förmågan att veta var jag befinner mig i förhållande till min omgivning, var kommer jag i från, var är jag påväg.

Pausa: förmågan att stanna upp i syfte att komma ikapp, lyssna in och orientera sig.

Intention, riktning: förmågan att välja var du riktar din uppmärksamhet.

Smälta, lösa upp: förmågan att på ett mjukt sätt lösa upp spänningar både fysiskt, emotionellt och kognitivt

  • Genom att träna rörelseresurserna i din kropp bygger du en förmåga att kunna självreglera. Du ökar på så sätt din kapacitet och toleransnivå att lyssna in, härbärgera, uttrycka och kommunicera dina behov och gränser på ett ärligt och närvarande sätt.

  • Vi använder olika fysiska fokus i vår kropp för att för aktivera rörelseresurserna. Det kan vara framsida, rygg, andning, fötter etc. När du dansar tränar du dessa olika principer/verktyg som ger en medveten valmöjlighet att lyssna in och reflektera över dina rörelsemönster, reaktioner, vanebeteende och sätt att agera. 

  • Rörelseprinciperna ger en grund för kroppsmedvetenhet och närvaro, inre trygghet, självkänsla, emotionell intelligens och ärlighet till dig själv och din omvärld. 

Open Floor dansen gör att jag bottnar mer i mig själv som människa. En upplevelse av trygghet, närvaro och hemma känsla i kroppen och livet.”
– Anders